BEBE AFFILIATE PROGRAM

เสริมรายได้ สร้างอาชีพ

วิธีเช็กรายรับของฉัน

ผู้ใช้งานสามารถเข้าเช็กค่าคอมมิชชั่นที่จะได้รับ ผ่านเมนู รายรับของฉัน โดยระบบจะแสดงข้อมูล ดังนี้

  • วันที่ หมายถึง วันที่สรุปค่าคอมมิชชั่นของคุณ
  • จำนวนเงิน หมายถึง รายได้ที่คุณจะได้รับ
  • วิธีการโอนเงิน หมายถึง ช่องทางการรับเงินค่าคอมมิชชั่น
  • สถานะ หมายถึง สถานะการดำเนินการชำระเงินค่าคอมมิชชั่น

ซึ่งค่าคอมมิชชั่นจะมีการสรุปให้ผู้ใช้งานทุกวันสุดท้ายของเดือนโดยค่าคอมมิชชั่นจะคำนวณจากคำสั่งซื้อที่ชำระเงิน และดำเนินการจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว และค่าคอมมิชชั่นจะโอนเข้าบัญชีที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับทางบริษัทภายใน 21 วันทำการ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานผ่านช่องทางนี้