BEBE AFFILIATE PROGRAM

เสริมรายได้ สร้างอาชีพ

การสร้าง Affiliate โปรโมตเฉพาะสินค้า

กรณีผู้ใช้งานเข้าต้องการโปรโมตสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งภายในร้าน สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกไปที่เมนูสินค้าของเรา

2. เมื่อปรากฎหน้าต่างสินค้าทั้งหมด ให้ทำเลือกสินค้าที่ต้องการโปรโมต

3. เมื่อเลือกสินค้า เรียบร้อยแล้วให้ทำการคัดลอก url สินค้าที่ผู้ใช้งานต้องการโปรโมต

4. กลับมาที่หน้า สร้าง Affiliate วาง url ลงในช่องลิงก์ที่ต้องการโปรโมต

5. ตั้งชื่อแคมเปญ เพื่อให้ง่ายต่อจดจำและติดตามผล

6. คลิกปุ่ม รับลิงก์เพื่อโปรโมตเมื่อคลิกปุ่มเรียบร้อยแล้วจะมีลิงก์โปรโมตสินค้าของผู้ใช้งานขึ้นมา

7. กดคัดลอกลิงก์ แล้วนำไปแนบกับคอนเทนต์เพื่อทำการโปรโมตได้เลย

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานผ่านช่องทางนี้