BEBE AFFILIATE PROGRAM

เสริมรายได้ สร้างอาชีพ

การสร้าง Affiliate

ให้ผู้ใช้งานเข้ามาที่เมนู สร้าง Affiliate เมื่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วจะหน้าต่างจะปรากฎข้อมูล

  • หมายเลขสมาชิก คือ หมายเลขอ้างอิงของผู้ใช้งาน
  • ลิงก์โปรโมตของคุณ คือ ลิงก์ที่อ้างอิงหมายเลขของผู้ใช้ และผู้ใช้งานสามารถคัดลอกลิงก์นี้และทำการโปรโมตได้เลย

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานผ่านช่องทางนี้