Bebe Fit Routine
จากที่เริ่มเข้ายิมเพื่อเตรียมตัวสำหรับการแต่งงาน เริ่มสนุกกับการออกกำลังกายแบบจริงจังมากขึ้น จนมีความรู้สึกมั่นใจและพอใจในรูปร่างของตัวเอง แม้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปมองแล้วชอบ แต่ทุกคนดูดีได้ในแบบของตัวเอง

เบเบ้ ธันย์ชนก

ดาราสาวมากความสามารถ
 เจ้าของเพจ Bebe Fit Routine ที่มียอดติดตามกว่า 2 ล้านคน และ Personal Trainer
 ที่ได้ใบรับรองจากสถาบัน ACE
 (American Counting of Exercise)

ต้นแบบแรงบันดาลใจที่ช่วยให้คนหันมาใส่ใจสุขภาพ
และเริ่มต้นออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น

"การออกกำลังกายจะทำให้เราดูดีที่สุดในแบบของเรา"

เปลี่ยนคุณให้มั่นใจ ภูมิใจ และรักตัวเองโดยไม่ต้องเหมือนใคร

หาแรงบันดาลใจ

เปลี่ยนความคิด ตั้งเป้าหมาย
สร้างกำลังใจในการออกกำลังกาย

สร้างแรงผลักดัน

หาความสุขในการออกกำลังกาย
สู้ความขี้เกียจ

ลงมือทำ

ทุ่มเท จริงจัง และทำให้เป็นประจำ
เพื่อผลลัพธ์ที่วางไว้

เมื่อเราออกกำลังกายไปเรื่อยๆ จนถึงจุดหนึ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลง
เราจะชอบตัวเองมากเพราะทุกอย่างล้วนเกิดจากความพยายามและความทุ่มเท

" ไม่ใช่แค่หุ่นดี แต่มันคือการรักตัวเองอย่างมีความสุข "

ติดตามเราได้ที่